Odbornost, kvalita, nezávislost

V září 1969 se tehdejší ÚVVM ptal občanů ČSSR na jejich souhlas či nesouhlas s emigrací československých spoluobčanů.