Postoje české veřejnosti k demonstracím pořádaným spolkem Milion chvilek pro demokracii – leden 2020

NS_2001

Do svého lednového šetření zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR sadu otázek týkajících se postojů českých občanů k demonstracím obecně a poté specificky k demonstracím, které pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. Na úvod celého bloku jsme všem respondentům položili otázku, zda podle jejich názoru je, nebo není důležité vyjadřovat svůj názor účastí na demonstracích.

Nadpoloviční většina (52 %) české veřejnosti se domnívá, že je důležité vyjadřovat svůj názor účastí na demonstracích. Téměř dvě třetiny (64 %) české veřejnosti nejen slyšely o demonstracích pořádaných spolkem Milion chvilek pro demokracii, ale také ví zhruba (36 %) nebo dokonce velmi dobře (28 %), čeho se tyto demonstrace týkají. Demonstrace pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii podporuje přibližně třetina českých občanů (32 %), nadpoloviční většina (52 %) je naopak nepodporuje.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: pd200224.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2001