Postoje české veřejnosti k demonstracím pořádaným spolkem Milion chvilek pro demokracii – leden 2020

NS_2001

Do svého lednového šetření zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR sadu otázek týkajících se postojů českých občanů k demonstracím obecně a poté specificky k demonstracím, které pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. Na úvod celého bloku jsme všem respondentům položili otázku, zda podle jejich názoru je, nebo není důležité vyjadřovat svůj názor účastí na demonstracích.

Nadpoloviční většina (52 %) české veřejnosti se domnívá, že je důležité vyjadřovat svůj názor účastí na demonstracích. Téměř dvě třetiny (64 %) české veřejnosti nejen slyšely o demonstracích pořádaných spolkem Milion chvilek pro demokracii, ale také ví zhruba (36 %) nebo dokonce velmi dobře (28 %), čeho se tyto demonstrace týkají. Demonstrace pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii podporuje přibližně třetina českých občanů (32 %), nadpoloviční většina (52 %) je naopak nepodporuje.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: pd200224.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2001
asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: