Angažovanost Čechů ve veřejném životě – únor 2010

Součástí únorového dotazníku CVVM byly otázky, které zjišťovaly zájem českých občanů o politické dění doma i ve světě a jejich angažovanost v politickém a občanském životě.