DomovTiskové zprávyPolitickéDemokracie, občanská společnostČeská veřejnost o fungování demokracie a nedemokratických alternativách politického systému – srpen/září 2021

Česká veřejnost o fungování demokracie a nedemokratických alternativách politického systému – srpen/září 2021

Součástí šetření CVVM SOÚ AV ČR realizovaného na přelomu srpna a září 2021 bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice a postojů k nedemokratickým alternativám politického systému. Dále jsme se občanů zeptali, jestli si myslí, že se zvolení politici zajímají o jejich názory, zda je s nimi v současném politickém systému zacházeno rovnoprávně a spravedlivě a také jak jsou v České republice respektována lidská práva.

Spokojenost s tím, jak v ČR funguje demokracie, vyjádřila necelá polovina (48 %) respondentů, stejný podíl dotázaných (48 %) zhodnotil fungování demokracie v naší zemi kriticky. Více než polovina (52 %) českých občanů věří, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády. Otevřenost možnosti autoritativního způsobu vlády deklarovala necelá čtvrtina (23 %) oslovených, další necelá pětina (18 %) se domnívá, že je lhostejné, zda v zemi panuje demokratický, nebo nedemokratický režim. Více než polovina (56 %) české populace má za to, že v České republice je s lidmi zacházeno rovnoprávně a spravedlivě. Zhruba dvě pětiny občanů (39 %) si naopak myslí, že se v České republice s občany rovnoprávně a spravedlivě nezachází.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: