DomovTiskové zprávyPolitickéDemokracie, občanská společnostČeští občané o svých možnostech ovlivnit veřejné dění a o participaci veřejnosti na rozhodování – podzim 2023

Čeští občané o svých možnostech ovlivnit veřejné dění a o participaci veřejnosti na rozhodování – podzim 2023

V podzimní vlně pravidelného šetření Naše společnost CVVM zjišťovalo, zda si Češi myslí, že mají možnost ovlivňovat veřejné dění a legislativní proces, a zda by podle jejich mínění měli o určitých veřejných záležitostech rozhodovat přímo občané či volení politici.

Většina české společnosti (62 %) si myslí, že je možné se otevřeně vyjadřovat k problémům a nedostatkům ve společnosti. Oproti tomu pouze necelá pětina (18 %) věří, že je možné ovlivnit řešení problémů na celostátní úrovni.

Jako nejvíce efektivní metoda prosazení změny zákona byla hodnocena stávka a práce v politické straně, za alespoň spíše účinné je pokládá shodně necelá polovina české veřejnosti (49 %). Naopak jako nejméně účinná při snaze o prosazení změny zákona se lidem jeví práce v církvi (11 % účinná, 81 % neúčinná) a hladovka (10 % účinná, 85 % neúčinná).

Poprvé v historii měření nevnímá žádný z předložených způsobů prosazování legislativní změny jako alespoň „spíše“ účinný nadpoloviční většina české společnosti.

O významných místních otázkách by měli dle mínění české veřejnosti rozhodovat především sami občané (pro se vyjádřilo 78 % lidí). Ve zbývajících situacích naopak převládá názor, že by rozhodovat měli volení politici (v případě významných společenských otázek 49 %, významných zákonů 70 % a významných mezinárodních smluv 77 %).

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: