Názory na sametovou revoluci

CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého zářijového šetření zařadilo rozsáhlý blok otázek, který v souvislosti s dvacetiletým výročím přechodu k demokratickému režimu mapoval názory veřejnosti na události roku 1989.