ČR, Polsko, Maďarsko: Veřejnost a charita

V rámci zářijového šetření CVVM položilo respondentům několik otázek týkajících se charity. Výzkum se konkrétně zajímal o to, zda se lidé v průběhu posledních dvanácti měsíců nějakým způsobem, finančně, materiálně či formou dobrovolnické práce, zapojili do charitativní činnosti. Také zjišťoval názory na to, zda firmy v ČR podporují dobročinné aktivity dostatečně či nedostatečně.

V červenci tohoto roku se srovnatelný výzkum uskutečnil také v Polsku a v Maďarsku.