Mínění veřejnosti o vlivu vybraných institucí a skupin obyvatel na rozhodování politiků

Ve svém březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory veřejnosti na to, do jaké míry různé instituce a skupiny obyvatel ovlivňují rozhodování politiků. Vliv přisuzovaný jednotlivým institucím nebo skupinám obyvatel byl měřen na sedmibodové škále, kde známka 1 znamená nejvyšší míru vlivu a známka 7 vliv vůbec žádný.

Rovněž bylo zjišťováno mínění o míře korupce v naší zemi, a to prostřednictvím vyjádření, jak velký díl veřejných činitelů je do braní úplatků zapojen.