Angažovanost občanů na lokální úrovni

Podle březnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění se občané v místě svého bydliště nejvíce zapojují do činnosti sportovních organizací a občanských zájmových sdružení (téměř třetina oslovených respondentů se zapojuje alespoň občas). Pětina dotázaných uvedla, že se občas účastní činnosti, kterou vyvíjejí nadace či charitativní organizace. 18 % účastníků výzkumu se občas angažuje v obecní samosprávě a 12 % v profesních sdruženích.

Nejmenší účast na činnosti mají mezi sledovanými položkami místní organizace politických stran. Do činnosti politických stran v místě svého bydliště se zapojuje pouhých 8 % oslovených občanů.