Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989

V říjnovém výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR byl mimo jiné zjišťován postoj obyvatelstva České republiky ke dni 17. listopadu a jeho názory na společenské poměry před a po roce 1989.

Nadpoloviční většina dotázaných (58,1%) si státní svátek 17. listopadu sice připomíná, ale nijak ho neslaví. Třetina obyvatel ČR (34,3%) připouští, že o svátku většinou neví a nepřipomíná si ho.

Pouze 6,3% respondentů uvádí den 17. listopadu jako den příhodný k oslavě a také ho slaví: 1,1% slaví tento svátek s rodinou, 1,3% s přáteli, 1,6% na společenských akcích a 2,3% svátek slaví jiným způsobem.

Sedm z deseti dotázaných si také myslí, že změna společenského systému, k níž došlo v roce 1989 stála za to, zatímco opačného názoru je pětina dotázaných.