Hodnocení vývoje v uplynulém roce

V hodnocení vývoje situace v uplynulém roce se česká veřejnost nejkritičtěji staví vedle tradičně vysoko postavených problémů korupce a hospodářské kriminality k současné politické situaci v České republice. Jednoznačná převaha kritických vyjádření nad pozitivními se objevila také v případě obecné kriminality a bezpečnosti občanů, zemědělství, sociálních jistot, dopravní obslužnosti a zdravotnictví.

Naopak převážně příznivé hodnocení situace šetření ukazuje u životního prostředí, vztahů se zahraničím, postavení ČR v EU, kultury, situace v armádě, vědy a výzkumu a tržní nabídky zboží a služeb.