Kdy by měl politik odstoupit ze své funkce?

Centrum pro výzkum veřejného mínění v březnu 2007 zjišťovalo, které aféry v politickém a veřejném životě považují Češi za slučitelné s výkonem politické funkce a které by naopak podle nich měly vést k rezignaci příslušného politika. Nejradikálněji se čeští občané staví k aférám souvisejícím s odsouzením či obviněním politika za trestný čin, a to ať už se vztahuje k výkonu funkce příslušného politika či nikoli – souhlas s rezignací byl v těchto případech téměř jednomyslný.

Naopak nejvíce benevolentní jsou Češi ohledně trestné činnosti příbuzného (s odstoupením souhlasí 27 %), manželské nevěry (31 % pro složení funkce) a spáchání přestupku nesouvisejícího s výkonem funkce (43 % pro rezignaci).