Spokojenost se stavem některých oblastí

Nejvyšší míra spokojenosti panuje v České republice s nabídkou zboží a služeb. Nadpoloviční většina občanů pak rovněž vyjádřila spokojenost se stavem české kultury. Necelá polovina občanů je podle svých slov spokojena se vztahy České republiky se zahraničím a s životním prostředím. V dalších oblastech, které respondenti posuzovali, již převážila nespokojenost nad spokojeností.

Největší nespokojenost panuje mezi občany se stavem korupce (nespokojenost vyjádřilo 83 % oslovených), hospodářské kriminality (80 %) a nezaměstnanosti (76 %) v naší zemi. Nadpoloviční většina oslovených vyjádřila nespokojenost také s politickou situací v České republice a se sociálními jistotami.