Spokojenost občanů s fungováním demokracie v ČR a EU

Polovina oslovených občanů se v červnu 2004 necítila být se způsobem, jakým funguje demokracie v České republice, příliš spokojena. Další pětina respondentů nebyla spokojena vůbec. Úplnou spokojenost s fungováním naší demokracie vyjádřilo necelé procento dotázaných. Docela spokojena byla čtvrtina účastníků výzkumu.

Při posuzování fungování demokracie v Evropské unii vypadala situace jinak.

Téměř polovina respondetů (43 %) se nedokázala k této otázce vyjádřit a uvedla odpověď „nevím“. Velmi spokojena byla 2 % a docela spokojeno 30 % dotázaných. Bezmála pětina oslovených se cítila být nepříliš spokojena a úplně nespokojeno bylo takřka osm respondentů ze sta.