Odbornost, kvalita, nezávislost

S politickou situací v ČR bylo těsně po volbách podle vlastního vyjádření spokojeno 38% dotázaných („velmi spokojen“ 3%, „spíše spokojen“ 35%), nespokojenost vyjádřilo 56% („spíše nespokojen“ 43%, „velmi nespokojen“ 13%), nevědělo 6%. V porovnání s šetřením krátce před volbami došlo k nárůstu spokojenosti o 4%ní body. Dodejme, že spokojenost s politickou situací v posledních 12 měsících před volbami oscilovala kolem třetiny respondentů.

Ke spokojeným patří častěji mladí lidé do 19 let, studenti a učni, podnikatelé, živnostníci a lidé s dobrou životní úrovní. Z hlediska politické orientace panuje vyšší míra spokojenosti s politickou situací mezi příznivci ČSSD. Mezi nespokojené se častěji řadí dotázaní starší 60ti let, nezaměstnaní, lidé se špatnou životní úrovní a stoupenci KSČM a ODS.