Nejvýznamnější události poslední doby

Nejvýznamnější událostí poslední doby reflektované na konci září se staly letní povodně. S výrazným odstupem následovaly tyto události: vládní krize, volby a chystaný útok USA a Velké Británie proti Iráku. Z domácích politických událostí jsme se dočkali definitivního propadu významu otázky platnosti Benešových dekretů, volby byly jako významné na konci září hodnoceny stejně, jako tomu bylo v květnovém výzkumu provedeném tři týdny před parlamentními volbami.

Nové události, povodně v létě 2002 a vládní krize z poloviny září se zařadily na čelo žebříčku a na časový vývoj reflexe významu těchto událostí si budeme muset ještě chvíli počkat. Další nová zahraničněpolitická událost, připravovaný útok Spojených států a Velké Británie, se stal nejvýznamnější událostí zahraniční politiky, ale časové srovnání zatím nemáme.