Nejvýznamnější události poslední doby

Nejvýznamnější událostí začátku roku 2003 se staly povodně, následovaly události spojené s koncem prezidentského mandátu Václava Havla. Na třetím místě je hodnocen jako významný chystaný útok USA a Velké Británie proti Iráku, dále Summit NATO v Praze a vstup České republiky do Evropské unie. S malým odstupem následovaly volby. V lednu vzrostl význam zahraničních politických událostí, a to paradoxně ačkoli se mezi „velké“ zahraničněpolitické události s minimálně 5 % reflexí významu „probojoval“ pouze chystaný útok na Irák.

Reflexe sportovních událostí je stále na velice nízké úrovni, nemyslíme si však, že by je politické události upozaďovaly, spíše je zde podstatné to, zda se v tom kterém období konaly významné sportovní události. Význam soukromých událostí se dlouhodobě pohybuje kolem 17 – 27 % bez velkých výkyvů.