K loňské státní politice a aktuální naléhavosti problémů

V názoru na některé oblasti působnosti státu existuje rozšířené mínění, že v loňském roce nedošlo k žádným větším posunům. Podle názoru 45 % - 58 % respondentů nedošlo k vývoji v ochraně lidských práv, omezování kriminality, imigrační politiky, hospodářské a zahraniční politiky ani v péči o životní prostředí. Nejkritičtěji je pak posuzován vývoj ve sféře politiky zaměstnanosti (64 %) a zemědělské politiky (47 %).

Změny v sociální politice, omezování korupce a hospodářské kriminality jsou vnímány jako nepřesvědčivé - část respondentů míní, že se loni situace nezměnila, podobná část ji ale označuje jako obrat k horšímu. Příznivá hodnocení přesahují úroveň deseti procent pouze v souvislosti se zahraniční politikou, ochranou lidských práv, vnitřní politikou a s omezováním kriminality; nadprůměrně často se vyskytla jen v případě péče o životní prostředí (34 %).