Spokojenost s politickou situací

V září bylo s politickou situací spokojeno 14 % dotázaných, oproti červnu tak došlo k poklesu o 6 procentních bodů. Ani spokojeno ani nespokojeno bylo 29 % a nespokojenost vyjádřilo 52 % respondentů - od června se zvýšila o 7 procentních bodů. Ke spokojeným s politickou situací patří častěji lidé s dobrou životní úrovní a mladí lidé, kteří ještě nemají volební právo.

Z hlediska politické orientace panuje vyšší míra spokojenosti mezi příznivci ČSSD. Méně spokojení jsou občané starší 60 let, lidé se středoškolským vzděláním bez maturity a s vysokoškolským vzděláním. Mezi nespokojené se častěji řadí také stoupenci KSČM.