Spokojenost občanů se současným stavem některých oblastí života společnosti

Nejhůře ze všech zkoumaných oblastí občané hodnotí současný stav korupce a bezpečnosti. Nespokojenost zde vyjádřila výrazná nadpoloviční většina dotázaných, v případě korupce to byly dokonce dvě třetiny z nich. Vedle toho nespokojenost poměrně výrazně převažuje i pokud jde o oblast soudnictví a o stav právního prostředí. Spíše kriticky než pozitivně lidé hodnotí i stav vlastních možností podílet se na rozhodování o veřejných záležitostech a fungování úřadů, i když u těchto oblastí nespokojenost nepřevažuje nad souhrnným podílem těch, kdo jsou spokojeni převážně nebo alespoň napůl.

Nespokojenost nad spokojeností mírně převažuje i v případě hodnocení současného stavu zdravotnictví, v hodnocení stavu školství jsou podíly spokojených a nespokojených v rovnováze. Nejlépe z pohledu dotázaných vychází současný stav životního prostředí, se kterým nespokojenost dala najevo necelá pětina, zatímco třetina vyjádřila uspokojení.