Které oblasti by se měly řešit především?

Podle názoru dotázaných je v současnosti třeba řešit především situaci ve zdravotnictví. Za mimořádně naléhavé považují však zabývat se také problémem kriminality v zemi. K dominantním společenským problémům je dále řazena nezaměstnanost a sociální politika. Jen o něco nižší hodnocení obdrželo, co do důležitosti jeho řešení, životní prostředí a daně.

Mezi sledovanými oblastmi je jako méně závažný vnímán problém vyrovnání se s minulostí (lustrace) a takové morální a etické otázky, jakými jsou např. potraty a registrované partnerství. Nejmenší důležitost dotázaní přisoudili řešení církevních otázek.