Spokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života – červen 2021

NS_2106

V červnu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo nespokojenost se stavem ve vybraných oblastech. Naposledy byly tyto otázky položeny v únoru roku 2020 (před pandemií).

Největší spokojenost je s nabídkou zboží a služeb (sedm z deseti dotázaných). Na druhém a třetím místě jsou oblast zdravotnictví a dopravní obslužnost (52 % dotázaných).

Největší nespokojenost je s korupcí (65 %), následuje současná politická situace v ČR (59 %), stav veřejných financí (56 %) a hospodářská kriminalita (53 %).

U čtrnácti zkoumaných oblastí z 30 převažuje spokojenost nad nespokojeností.

Ve srovnání s minulým (předcovidovým) šetřením došlo k výrazným, statisticky významným posunům v míře (ne)spokojenosti u řady položek. Nejvíce se snížila spokojenost s politickou situací, s celkovou náladou ve společnosti, se stavem kultury, fungováním hospodářství a se stavem veřejných financí. Naopak se zvýšila spokojenost se zdravotnictvím a životním prostředím.

Míra spokojenosti se výrazně odlišuje v závislosti na hodnocení vlastní životní úrovně a výrazně koreluje s celkovou spokojeností se životem.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: ps210702.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2106