DomovTiskové zprávyPolitickéHodnocení politické situaceSpokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života – říjen/listopad 2023

Spokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života – říjen/listopad 2023

Do výzkumu realizovaného od konce září do začátku prosince roku 2023 Centrum pro výzkum veřejného mínění zařadilo otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo nespokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života.

Největší spokojenost je s nabídkou zboží a služeb (šest z deseti dotázaných). Na druhém místě je oblast kultury (také šest s deseti dotázaných), na třetím místě je dopravní obslužnost (polovina) a na čtvrtém životní prostředí (44 % dotázaných).

Největší nespokojenost je se stavem veřejných financí (76 % nespokojených) a politickou situací (71 %).

U šesti zkoumaných oblastí výrazně převažuje spokojenost nad nespokojeností (více než 20 procentních bodů: nabídka zboží a služeb, kultura, dopravní obslužnost, životní prostředí, věda a výzkum a dodržování lidských práv), naopak u osmi položek výrazně převažuje nespokojenost nad spokojeností (stav veřejných financí, korupce, politická situace, přistěhovalectví, hospodářská kriminalita, nálada ve společnosti, fungování hospodářství a sociální jistoty).

Od minulého šetření došlo k významnému nárůstu nespokojenosti v oblasti přistěhovalectví, politické situace, situace v armádě, zdravotnictví, postavení ČR v EU či obecné kriminality a bezpečnosti občanů, a snížila se i spokojenost se školstvím, s kulturou, s vědou a výzkumem, s nabídkou zboží a služeb, s dodržováním lidských práv či se vztahy se zahraničím. Spokojenost mírně vzrostla v případě bezpečnostní situace ČR, životního prostředí, dopravní obslužnosti a korupce.

Celková míra spokojenosti se výrazně odlišuje podle věku, vzdělání a hodnocení vlastní životní úrovně a výrazně koreluje s celkovou spokojeností se životem.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: