Politická kultura

Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., se ve svém šetření realizovaném v březnu 2009 podrobněji věnovalo tématu politické kultury v České republice.

Podle výrazné většiny českých občanů (81 %) patří spory, problémy a aféry k životu a vyskytují se i v jiných demokraciích. Zároveň ale většina oslovených (82 %) vyjádřila názor, že tyto spory a aféry nám dělají ostudu před světem.

Téměř všichni respondenti (90 %) rovněž souhlasili s tím, že o problémech, sporech a aférách je třeba informovat, protože politici potřebují kontrolu veřejnosti. O názorech občanů na politickou kulturu v naší zemi svědčí jistě i to, že si tři čtvrtiny Čechů myslí, že ve sporech a aférách, které se ve veřejném životě objevují, jde hlavně o vyřizování osobních účtů a polovina lidí nesouhlasí s tím, že jde hlavně o vyřešení věcných sporů. K politické kultuře většiny veřejně činných lidí jsou čeští občané kritičtí. Pozitivně hodnotí nadpoloviční většina respondentů pouze politickou kulturu představitelů místních (obecních) samospráv.