Spokojenost se stavem některých oblastí

Součástí červnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla otázka, v níž respondenti hodnotili, jak jsou spokojeni se stavem některých oblastí veřejného života. Oslovení se vyjadřovali například ke vztahům ČR se zahraničím, životnímu prostředí, školství, dopravní obslužnosti a dále též k oblastem: věda a výzkum, kultura, korupce, dodržování lidských práv, hospodářská kriminalita, členství ČR v EU, situace v armádě, nabídka zboží a služeb nebo životní úroveň.