Hodnocení stavu některých oblastí a očekávaný vývoj v roce 2007

Největší spokojenost panuje v naší zemi s nabídkou zboží a služeb (spokojenost vyjádřilo 77 % oslovených), se stavem české kultury (61 %) a se vztahy České republiky se zahraničím (56 %). Nespokojenost nejčastěji panovala se stavem korupce a hospodářské kriminality. Se stavem hospodářské kriminality je nespokojeno 79 % českých občanů, se stavem korupce pak 82 %.

V porovnání se situací v únoru 2005 a 2006 hodnotí v současnosti dotázaní o něco hůře možnosti účasti občanů na rozhodování o věcech veřejných. Výrazně se pak zhoršilo hodnocení politické situace v České republice. V naprosté většině sledovaných oblastí neočekávají čeští občané v tomto roce žádné výraznější změny. Největší obavy mají obyvatelé naší země ze zhoršování korupce a hospodářské kriminality.