Odbornost, kvalita, nezávislost

Dlouhodobě nejdůvěryhodnější českou ústavní institucí je prezident. V současnosti mu důvěřují bezmála tři čtvrtiny občanů (74 %). Na počátku dubna 2007 vyslovili vládě důvěru tři z deseti obyvatel naší země (30 %). V porovnání s předcházejícím měsícem, tak podíl občanů důvěřujících vládě mírně poklesl. Poslanecké sněmovně v současnosti důvěřuje 23 % občanů, Senátu téměř čtvrtina obyvatel naší země (24 %).

O poznání vyšší důvěrou disponují lokální reprezentace.

Spokojenost se současnou politickou situací v naší zemi vyjádřila v dubnu 2007 jen o málo více než desetina respondentů (11 %). V porovnání se situací v březnu 2007 tak podíl občanů spokojených se současnou politickou situací v naší zemi mírně poklesl. Nespokojenost s politickou situací vyjadřuje i nadále více než polovina občanů (58 %).