Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

V březnu 2006 se důvěra občanů vrátila na úroveň, kterou dosahovala v lednu 2006. Zdá se tak, že nárůst důvěry občanů k ústavním institucím, který jsme pozorovali minulý měsíc, byl spíše náhodnou výchylku než počátkem nového trendu. Nejdůvěryhodnější ústavní institucí zůstal i v březnu 2006 prezident naší republiky, kterému důvěru vyjádřilo 68 % dotázaných.

České vládě v současné době důvěřují přibližně čtyři z deseti českých občanů (39 %). Tradičně nejnižší podíl důvěřujících mají obě komory českého parlamentu. Svým krajským zastupitelstvům vyjádřilo v březnu 2006 důvěru 43 % respondentů, obecním zastupitelstvům pak 60 % dotázaných. V naší zemi výrazně převažuje nespokojenost s politickou situací nad spokojeností.