Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

V dubnu 2006 jsme zaznamenali nárůst důvěry občanů téměř ke všem sledovaným ústavním institucím. Nejdůvěryhodnější ústavní institucí je stále prezident České republiky, kterému v současnosti důvěřují bezmála tři čtvrtiny českých občanů (73 %). Relativně vysoký podíl důvěřujících zaznamenala rovněž vláda, které v dubnu 2006 vyjádřilo důvěru 44 % oslovených.

Nejméně důvěryhodné jsou pro občany tradičně obě komory českého parlamentu. Poslanecká sněmovna se v současnosti jeví jako důvěryhodná 30 % obyvatel naší země, Senátu ČR důvěru vyjádřilo 26 % respondentů.V dubnu 2006 svému obecnímu zastupitelstvu důvěřuje 62 % občanů, svému krajskému zastupitelstvu důvěřuje polovina Čechů (50 %). V naší zemi výrazně převažuje nespokojenost s politickou situací nad spokojeností. Nespokojena s politickou situací naší země je téměř polovina českých občanů (47 %). Spokojenost se současnou politickou situací České republiky vyjádřilo 17 % dotázaných.