Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

Nejdůvěryhodnější ústavní institucí zůstal i v lednu 2006 prezident České republiky. Důvěra občanů k prezidentovi je již několik měsíců velmi stabilní. Podobně se ustálila také důvěra obyvatel České republiky k jejich vládě. V současné době se vláda jeví důvěryhodná 41 % Čechů. Také důvěra občanů k oběma komorám českého parlamentu zůstala v porovnání s předcházejícím měsícem téměř beze změny.

Poslanecké sněmovně vyjádřilo v lednu 2006 důvěru 26 % dotázaných, Senátu ČR 23 %. Velmi stabilní je podíl důvěřujících v případě krajských a obecních zastupitelstev. Svému krajskému zastupitelstvu důvěřují přibližně čtyři z deseti obyvatel ČR (44 %), svému obecnímu zastupitelstvu pak zhruba šest z deseti Čechů (61 %). V naší zemi výrazně převažuje nespokojenost s politickou situací nad spokojeností.