Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

Největší důvěře českých občanů starších 15 let se v září 2005 těšil prezident České republiky, kterému důvěru vyjádřilo 71 % oslovených občanů. Podíl důvěřujících je v případě prezidenta již několik měsíců poměrně stabilní. Vládě důvěřovalo na začátku září 2005 42 % respondentů. Již od května 2005 důvěra obyvatel České republiky k jejich vládě trvale roste.

Tradičně nejméně důvěryhodné se osloveným jevily obě komory českého parlamentu. Poslanecké sněmovně vyjádřilo důvěru 27 % dotázaných, Senátu ČR pak pouze 23 %. Důvěra občanů k jejich krajským a obecním zastupitelstvům je poměrně stabilní. Své krajské zastupitelstvo považuje za důvěryhodné necelá polovina občanů, obecnímu zastupitelstvu důvěřuje přibližně šest z deseti občanů.