DomovTiskové zprávyPolitickéInstituce a politiciDůvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

Největší důvěře českých občanů starších 15 let se v září 2005 těšil prezident České republiky, kterému důvěru vyjádřilo 71 % oslovených občanů. Podíl důvěřujících je v případě prezidenta již několik měsíců poměrně stabilní. Vládě důvěřovalo na začátku září 2005 42 % respondentů. Již od května 2005 důvěra obyvatel České republiky k jejich vládě trvale roste.

Tradičně nejméně důvěryhodné se osloveným jevily obě komory českého parlamentu. Poslanecké sněmovně vyjádřilo důvěru 27 % dotázaných, Senátu ČR pak pouze 23 %. Důvěra občanů k jejich krajským a obecním zastupitelstvům je poměrně stabilní. Své krajské zastupitelstvo považuje za důvěryhodné necelá polovina občanů, obecnímu zastupitelstvu důvěřuje přibližně šest z deseti občanů.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: