Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

Důvěra k ústavním institucím se v porovnání s minulým měsícem nijak výrazně nezměnila. Nejdůvěryhodnější ústavní institucí zůstal i v listopadu 2005 prezident České republiky, kterému důvěru vyjádřilo 69 % oslovených. Již několik měsíců si stabilní podíl důvěřujících udržuje česká vláda, které důvěřují přibližně čtyři z deseti Čechů. Tradičně nejméně důvěryhodné se českým občanům jevily obě komory českého parlamentu.

Poslanecké sněmovně ČR důvěru vyjádřilo 24 % dotázaných, Senátu ČR 23 %. Velmi stabilní je podíl důvěřujících v případě krajských a obecních zastupitelstev. Svému krajskému zastupitelstvu důvěřují přibližně čtyři z deseti obyvatel ČR, svému obecnímu zastupitelstvu pak zhruba šest z deseti. V naší zemi výrazně převažuje nespokojenost s politickou situací nad spokojeností.