Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

Nejdůvěryhodnější ústavní institucí byl na přelomu června a července prezident naší země. Důvěru mu vyjádřilo 72 % oslovených občanů. Důvěra občanů k vládě v porovnání s minulým měsícem mírně vzrostla a v současné době vládě důvěřuje 37 % českých občanů. Jako nejméně důvěryhodné se na přelomu června a července občanům jevily obě komory českého parlamentu.

Tradičně vysokému podílu důvěřujících se těší obecní zastupitelstva. V posledním šetření CVVM jim důvěru vyjádřilo bezmála šest z deseti dotázaných. 43 % českých občanů důvěřuje svému krajskému zastupitelstvu.