Důvěra k ústavním institucím

Již několik měsíců se největší důvěře českých občanů těší prezident naší země. Důvěru mu vyjadřují tři čtvrtiny dotázaných. Nejvýznamnější nárůst důvěry zaznamenala v našem zářijovém šetření česká vláda, když jí důvěru vyjádřila více než třetina respondentů. Nejmenší podíl důvěřujících mají obě komory Parlamentu. Poslanecká sněmovna se jeví jako důvěryhodná přibližně čtvrtině občanů, Senát pak pouhé pětině.

Stabilní zůstává důvěra obyvatel ČR v jejich krajská a obecní zastupitelstva. V září 2004 důvěřovalo svému krajskému zastupitelstvu 42 % oslovených občanů, obecnímu zastupitelstvu pak 59 %.