Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

V lednu 2005 se největší důvěře českých občanů těšil prezident naší země. Důvěru mu vyjádřilo 7 z 10 oslovených. Dvě třetiny důvěřujících zaznamenala obecní zastupitelstva, necelá polovina dotázaných důvěřuje rovněž svému krajskému zastupitelstvu. Česká vláda si v porovnání s předcházejícími měsíci polepšila, důvěru jí vyjádřilo 34 % respondentů.

V porovnání s prosincem 2004 zaznamenala větší podíl důvěřujících rovně Poslanecká sněmovna a Senát, který však i nadále zůstává nejméně důvěryhodnou ústavní institucí. Obě komory Parlamentu ČR se ve své důvěryhodnosti přiblížily hodnotám, které dosahovaly v září a říjnu loňského roku.