Důvěra ústavním institucím

Ve svém pravidelném šetření CVVM SoÚ AV ČR již tradičně zjišťovalo důvěru obyvatelstva jednotlivým ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 51% občanů, nedůvěřuje 47%. V porovnání s minulým šetřením jsme u důvěry občanů k hlavě státu nezaznamenali žádné významnější posuny. Vládě vyslovilo důvěru 41% dotázaných, nedůvěřuje jí 56% respondentů. U důvěry vládě nedošlo v porovnání s minulými výzkumy k žádným změnám.

Poslanecké sněmovně důvěřuje 33% respondentů, nedůvěřuje 63%. Podobně jako u vlády nedošlo u důvěry Poslanecké sněmovně k žádné meziměsíční změně. Senátu důvěřuje 27% dotázaných, nedůvěra dosahuje 65%. V porovnání s minulým šetřením došlo u důvěry občanů k Senátu k nárůstu důvěry o 4 %ní body. Krajským zastupitelstvům důvěřuje 35%, nedůvěřuje 31% dotázaných. Důvěra obyvatelstva ke krajským zastupitelstvům se oproti konci března prakticky nezměnila. Dodejme, že zde nadále zůstává velmi vysoký podíl odpovědí „neví“ (34%).

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: