Hodnocení působení Václava Klause v prezidentském úřadě

Z výsledků listopadového šetření CVVM vyplývá, že občané České republiky hodnotí dosavadní působení Václava Klause v prezidentském úřadě veskrze kladně. Nejčastěji oslovení občané kladně hodnotili to, jak prezident dbá o vážnost a důstojnost svého úřadu (89 % dotázaných), jak reprezentuje Českou republiku v zahraničí (86 % dotázaných) a jak plní funkce svěřené mu Ústavou (84 % dotázaných).

Podle 72 % respondentů je Václav Klaus pro občany autoritou. 55 % dotázaných vyslovilo pozitivní hodnocení k jeho vlivu na vnitropolitický život. Nejhůře byl hodnocen kontakt prezidenta s občany a znalost jejich problémů, v této oblasti ho velmi či spíše dobře hodnotilo pouze 44 % dotázaných.