Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

V listopadovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR realizovaném v rámci projektu Naše společnost 2004 jsme položili respondentům otázku, jak důvěřují jednotlivým ústavním institucím.

V listopadu 2004 se největší důvěře českých občanů těšil prezident nší země. Důvěru mu vyjádřily téměř tři čtvrtiny dotázaných (73 %). Nadpoloviční podíl důvěřujících (63 %) rovněž zaznamenala obecní zastupitelstva.

Bezmála polovina oslovených důvěřuje krajskému zastupitelstvu (48 %). Necelá třetina vyjádřila důvěru vládě (31 %). Vláda si tak v porovnání s minulým měsícem výrazně pohoršila (- 9%ních bodů). Nejmenší podíl důvěřujících tradičně zaznamenaly obě komory Parlamentu. Poslanecká sněmovna se jeví jako důvěryhodná 23 % občanů, Senát pak pouze 19 %.