Krajské samosprávy očima veřejnosti

V názorech na prospěšnost zavedení samosprávných krajů zůstala česká veřejnost značně rozpolcená. Přibližně čtvrtina oslovených se domnívá, že zavedení samosprávných krajů, které letos existují již čtvrtým rokem, se osvědčilo. Přibližně stejný podíl dotázaných má ale názor opačný. Další čtvrtina oslovených vyjádřila názor, že za tak krátkou dobu to nelze posoudit.

Zbylá čtvrtina občanů nevěděla, jak na otázku odpovědět. Čtyři z deseti občanů neví, zda jsou spokojeni s činností své krajské vlády za její první volební období. Mezi občany, kteří se k otázce vyjádřili, pak mírně převažovala spokojenost nad nespokojeností (31 % : 28 %).