Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v červnu 2013

NS_1306

V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v červnu 2013 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny obě komory Parlamentu ČR, prezident, vláda, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva, starostové a hejtmani.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1306