Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

NS_1303

V březnovém šetření CVVM položilo otázky týkající se postojů k úřadu prezidenta České republiky. Zjišťováno bylo mínění o způsobu volby prezidenta, jeho poměru k politice, vztahu k vládě a jejímu jmenování, ale také názor občanů na postavení prezidenta v zahraniční politice a na to, jakými otázkami se z titulu své funkce má zabývat. V aktuálním měření se pro přímou volbu prezidenta vyjádřilo 73 % respondentů, což je o 12 procentních bodů více než v lednu 2012.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1303