Občané o ústavních pravomocích prezidenta - březen 2013

NS_1303

CVVM v březnovém šetření zjišťovalo, jaký je postoj občanů k ústavním pravomocím prezidenta republiky. Tématem otázek byl jak obecný názor na rozsah ústavních pravomocí prezidenta, tak názory na některé konkrétní pravomoci, jakými jsou udělování amnestie či milosti nebo zmírňování trestu, zastavování soudního řízení, rozpuštění poslanecké sněmovny, používání práva veta, jmenování bankovní rady České národní banky a jmenování soudců Ústavního soudu. Uplatňování pravomoci udělit amnestii či milost nebo zmírnění trestu by na samostatném uvážení prezidenta ponechalo 23 % procent respondentů, což je o 21 procentních bodů méně než v lednu 2012.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1303