Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v lednu 2013

NS13_01

V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v lednu 2013 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly tradičně zařazeny obě komory Parlamentu ČR, vláda, prezident, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS13_01