Postoje občanů k prezidentskému úřadu

NS_1201

V lednovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění položilo otázky týkající se postojů k úřadu prezidenta České republiky.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Zjišťováno bylo mínění o způsobu volby prezidenta, jeho poměru k politice, vztahu k vládě a jejímu jmenování, ale také názor občanů na postavení prezidenta v zahraniční politice a na to, jakými otázkami se z titulu své funkce má zabývat.

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1201