Občané o ústavních pravomocích prezidenta

NS_1201

Centrum pro výzkum veřejného mínění v lednovém šetření zjišťovalo, jaký je postoj občanů k ústavním pravomocím prezidenta republiky.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Tématem otázek byl jak obecný názor na rozsah ústavních pravomocí prezidenta, tak názory na některé konkrétní pravomoci, jakými jsou udělování amnestie, zastavování soudního řízení, rozpuštění poslanecké sněmovny, používání práva veta, jmenování bankovní rady České národní banky a jmenování soudců Ústavního soudu. Otázky sledují vývoj veřejného mínění v časovém horizontu posledních 10 let.

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1201