Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v září 2011

NS_1109

V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v září 2011 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly tradičně zařazeny obě komory Parlamentu ČR, vláda, prezident, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva. Neméně pravidelně je do našich výzkumů začleněna také otázka mapující spokojenost se současnou politickou situací v České republice.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Kontinuální zjišťování důvěry občanů k ústavním institucím a spokojenosti s aktuální politickou situací umožňuje sledovat vývoj postojů veřejnosti v dlouhodobém časovém horizontu.

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1109