Hodnocení působení Václava Klause v prezidentském úřadě

V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v lednu 2011 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly tradičně zařazeny obě komory Parlamentu ČR, vláda, prezident, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva.

Neméně pravidelně je do našich výzkumů začleněna...

Ve svém lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění zaměřilo na hodnocení dosavadního působení Václava Klause v prezidentském úřadě. Mínění obyvatel o působení současného prezidenta je v pravidelných výzkumech Naše společnost zjišťováno od roku 2004.