Důvěra ústavním institucím v předvolebním týdnu

Prezidentovi důvěřovalo 51% občanů, nedůvěřovalo 45%. Lze konstatovat, že důvěra prezidentovi je již nejméně dva roky poměrně stabilní. Vládě vyslovilo důvěru 42% dotázaných, nedůvěřovalo jí 53% respondentů. U důvěry vládě nedošlo v porovnání s minulým výzkumem k žádným změnám. V posledním půlroce důvěra vládě pravidelně přesahuje hranici 40%.

Poslanecké sněmovně důvěřovalo 29% respondentů, Senátu 21%. Ani u těchto dvou institucí nedošlo k žádné meziměsíční změně. Krajským zastupitelstvům důvěřovalo 29%, nedůvěřovalo 38% dotázaných. Důvěra obyvatelstva ke krajským zastupitelstvům se oproti konci dubna 2002 snížila o 6%ních bodů. Dodejme, že zde nadále zůstává velmi vysoký podíl odpovědí „neví“ (33%).