Hodnocení působení V. Havla v prezidentském úřadě

V prosincovém výzkumu se CVVM SoÚ AV ČR mimo jiné zaměřilo – v souvislosti s blížícím se koncem ústavního mandátu Václava Havla - na zhodnocení působení prezidenta podle šesti vybraných kritérií. Podíl kladných vyjádření u prezidenta silně převažuje zejména v těch atributech, kde dotázaní hodnotili plnění ústavních funkcí, starost o vážnost svěřeného úřadu a především reprezentaci v zahraničí.

Značně rozporuplný pohled – s mírnou převahou negativních hodnocení - panuje u reflexe vnitropolitického angažmá a u názorů na odcházejícího prezidenta coby autority pro občany. Výrazná převaha negativních soudů je patrná u posuzování jeho vztahu k občanům a znalosti jejich problémům.