Občané o fungování obecních úřadů a činnosti obecních zastupitelstev

Počátkem února 2003 se CVVM SoÚ AV ČR ve svém šetření zabývalo tím, jak občané v současné době vnímají svou místní samosprávu. Výzkum mj. zjišťoval, kolik občanů přišlo v průběhu letošního či minulého roku do kontaktu se svým obecním úřadem, jak lidé hodnotí fungování svých obecních úřadů, nakolik jsou spokojeni s činností svého zastupitelstva a také zda se zúčastnili podzimních komunálních voleb.

Výsledky ukázaly např. to, že fungování obecních úřadů v současnosti hodnotí pozitivně bezmála dvě třetiny občanů (63 %), negativně pak asi čtvrtina (24 %). Přitom při vyřizování svých záležitostí přišla do styku se svým obecním úřadem v průběhu tohoto či minulého roku více než polovina občanů starších 15 let (53 %).